Pisarze polityczni XVI wieku

Stanisław Tarnowski

Wznowienie wydanej w 1886 roku fundamentalnej pracy wybitnego krakowskiego historyka literatury, publicysty i polityka, ukazującej narodziny i ewolucję polskiej myśli politycznej w dobie świetności I Rzeczypospolitej. Autor prezentuje poglądy czołowych myślicieli owego czasu, m.in. Pawła Włodkowica, Stanisława Orzechowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Piotra Skargi, na tle przemian politycznych i kulturalnych epoki. Autorem wstępu jest prof. Bogdan Szlachta.