Bezkarność. Wybór pism

Stanisław Koźmian
Wybór pism związanego z krakowskimi “Stańczykami” czołowego polskiego myśliciela drugiej połowy XIX i początku XX wieku, autora kontrowersyjnych prac poświęconych dziewiętnastowiecznym polskim zrywom powstańczym (zwłaszcza powstaniu styczniowemu), polityce Bismarcka i przemianom społecznym dokonującym się w owym czasie.